Předcházíme vzniku textilního odpadu

Firemní příběh začal v dubnu 2009, kdy jsme navázali na stoletou tradici třídění textilu v Boskovickém kraji.

Spolehlivý svoz a třídění

Především díky spolehlivosti našeho servisu pro obce a města, jsme již 10 let významným řešitelem textilního odpadu ve většině regionech České republiky a v části Slovenska

Ručně tříděné

Podle druhu, kvality a dalších parametrů jsou naši zaměstnanci schopni roztřídit až 90 % obsahu kontejnerů k dalšímu užitečnému využití.

Finanční i materiální pomoc potřebným

Neziskové organizace někdy potřebují oděvy, hračky i obuv, ale mnohem více jsou rádi za finanční podporu projektů v oblasti zdraví, vzdělávání a životního prostředí. Tyto projekty můžeme podporovat díky znovuvyužití nepoškozených oděvů v prodejnách společensky odpovědné módy.

S množstvím vytříděného materiálu roste pomoc

Darovali jsme finanční prostředky díky znovuvyužití textilu. Materiální pomoc v hodnotě 595 884 Kč

Maximalizujeme finanční soběstačnost

Recyklace pro průmysl je velmi nákladná na lidské zdroje a technologie, vykazuje minimální zisk. Prodeje ve společensky odpovědných prodejnách nám umožňují pokrýt náklady na svoz, zaměstnance, rozvoz a dotovat recyklaci více poškozeného textilu do průmyslu. Část financí se vrací do společnosti podporou neziskových projektů Nadace SOVA, UNICEF Česká republika, Lékařů bez hranic a dalších.

Určujeme trend v designu kontejnerů

Ve spolupráci se studenty VUT v Brně jsme vytvořili nový atraktivní design kontejneru připomínající tučňáka. Díky tučňákovi šíříme osvětu v předcházení vzniku textilního odpadu.
Nové typy kontejneru si můžete prohlédnout ve videu z veletrhu URBIS SMART CITY 2019

Dodáváme vytříděný materiál tam, kde je z něho ještě užitek

  • Prodejny společensky odpovědné módy
  • Chráněné dílny
  • Charitativní organizace
  • Průmysl a další...

Děkujeme, bez vás by to nešlo!