Sběr a třídění oděvů

Naše sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Sesbírané věci přirozeným způsobem vracíme zpátky k lidem. Dáváme věcem druhý život a navíc pomáháme potřebným. Díky našim aktivitám získáváme prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty. Do Boskovic se sváží oděvy, módní doplňky, bytový textil i hračky  z celé České republiky a ze Slovenska. V TextilEco a.s. předcházíme vzniku odpadů a podporujeme pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí. 

Co je u nás nového?

Vyhodnocení LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2019

Vyzvali jsme děti ZŠ a MŠ škol, aby se zapojili do soutěže svou básničkou s tématikou o tričku, čepici, botě, tašce…

Co se děje s oblečením? 

Společensky odpovědná móda, průmysl i podpora ekonomiky pro rozvojové země.  Oděvy se v Boskovicích roztřídí do tří základních skupin. Proces třídění je velmi pracný a zaměstnává mnoho lidí. Díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky, které jsou potřeba na údržbu sběrových boxů, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, energie, třídící dílnu, balení atd. Velká část oblečení získá druhou šanci v průmyslu a prodejnách pro lidí, kteří si nemohou dovolit oblečení nové a nebo nakupují společensky odpovědnou módu. Nejvíce poškozené textílie posíláme právě do průmyslu a stavebnictví. Část oděvů i do Afriky. Dodáváme materiál pro chráněné dílny. Znovuvyužitím oděvů šetříme životní prostředí i planetu.

Naše kontejnery a servis

Naše sběrné kontejnery najdete v 2 850 obcích po celé ČR. Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje ročně zhruba 16 kg oděvů, které doposud končily jako komunální odpad? Předcházejte této situaci tím, že odložíte nepotřebné šatstvo do správného boxu.
Zajišťujeme veškerý servis spojený s pořízením, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny. Frekvence vyprazdňování vozovými automobily je přibližně jednou za týden.

Podporujeme lokální i globální projekty

Jsme hlavním donátorem Nadace SOVA, které jsme již od roku 2014 věnovali částku 1 075 000,00 Kč. Nadace SOVA se soustřeďuje na pomoc v důležitých oblastech života. Pomáhá lidem, vzdělání, vědě a zdravotnictví. Do roku 2019 jsme díky umístění kontejnerů TextilEco a.s. podpořili lokální projekty obcí a měst částkou 7 104 388,09 Kč (během 10 let působení). Pravidelně pořádáme Týden pro Unicef a podporujeme Lékaře bez hranic.

Chcete vědět, co všechno třídíme?

Stáhněte si náš manuál pro třídení (pdf)