Zapojením do EKO-VÝZVY obce sníží celkový objem odpadu

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Zapojením do EKO-VÝZVY obce sníží celkový objem odpadu

Se zvyšujícím se počtem obyvatel na Zemi představuje odpad čím dál větší zátěž pro planetu a životní prostředí. V české republice jsou za veškerý komunální odpad vyprodukovaný občany zodpovědné obce. Ty jsou díky novelám v odpadovém zákoně nuceny zaměřit se na míru třídění odpadu v regionu. Nové recyklační cíle směřující ke konci skládkování do roku 2030 se totiž budou neustále zvyšovat. Řešením pro splnění těchto cílů je správná edukace a následná motivace občanů k třídění a také dostatek odpadových nádob v komfortní docházkové vzdálenosti.

TextilEco a.s.

22. 11. 2022

Co je komunální odpad

Ministerstvo životního prostředí za komunální odpad považuje jak směsný, tak tříděný odpad z domácností vyjma odpadu z výroby, zemědělství a dalších odvětví. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené složky odpadu a veškerý komunální odpad zajištěný na jejím území přebrat. Akční plán EU k oběhovému hospodářství stanovil cíl potřeby snížení produkce směsných odpadů do roku 2030 na polovinu ve srovnání s rokem 2020.

Dle nových recyklačních cílů budou obce povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025–2029 minimální podíl 60 %, v letech 2030–2034 alespoň 65 % a od roku 2035 a dále nejméně 70 % z celkového množství komunálních odpadů zajištěných na území obce. Ke splnění těchto cílů je nutné navýšit množství vytříděných odpadů a snížit celkový objem odpadu. 

Je klíčové motivovat samotné občany ke snižování produkce směsného komunálního odpadu a aktivně je nabádat k separování. Netříděný odpad totiž představuje velkou zátěž pro životního prostředí. I z ekonomického hlediska je to nepochybně ztráta - produkty jsou tvořeny z jednotlivých částí, které mají svoji hodnotu a mohou být dále zpracovány. 

Informovanost obyvatel o třídění

Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem je zajištění dostatečného počtu vhodných nádob na separovaný odpad v obci a také kooperace s občany. Ti si musí osvojit správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na určená místa a do příslušných nádob v daných termínech. K tomu dopomůže osvěta občanů, jak správně vytřídit jednotlivé složky ze svého odpadu a do jakých “barevných” kontejnerů je vyhodit. Dnes jsou nejčastěji třídící kontejnery děleny na papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Dle novely odpadového zákona bude mezi povinné složky tříděného odpadu patřit od 1. ledna 2025 také textil. 

https://textil-eco.cz/media/pexels-teona-swift-6851132.jpeg

Oddělený sběr textilu

Nechtěný textil z domácností mohou lidé házet do speciálních kontejnerů, které jsou dnes provozovány většinou soukromými subjekty, případně různými charitativními organizacemi a diakoniemi. V některých obcích ale takové kontejnery chybí, občané je mají daleko, nebo o nich neví, takže spoustu vyřazeného textilu stejně nakonec končí ve směsném komunálním odpadu.

Od roku 2025 začne ale pro obce platit povinnost odděleného sběru textilu, kterou jim uloží odpadový zákon. Reaguje tím na předpisy Evropské unie, která tuto povinnost zavádí ve všech zemích EU. Kontejnery na textil tedy budou muset být povinně v každé obci.

Podle dokumentů iniciativy Fashion Revolution vyprodukuje módní průmysl ročně až 92 milionů tun odpadu a jen 20 % celkového množství se celosvětově recykluje nebo znovu použije. Ovšem dle některých statistik je jen jedno procento textilního odpadu dobře recyklovatelné, na vině jsou nekvalitní vstupní suroviny pro výrobu materiálů. Takový textil je ale možné používat jako výplňový materiál, takže jeho třídění má i přesto smysl.

Čím méně odpadu, tím lépe

Novely odpadových zákonů i dnešní trend udržitelného stylu života ale vedou k jedinému - k celkovému snižování objemu veškerého odpadu. Každý, kdo chce něco vyhodit, by se měl nejprve zamyslet nad tím, zda daná věc ještě nemůže posloužit někomu jinému, případně k jinému účelu. Řešením pro snížení nejen textilního odpadu je zapojení obyvatel do EKO-VÝZVY, jedinečného projektu ekologické organizace TextilEco a.s. ve spolupráci se společností Genesis, známým prodejcem společensky odpovědné módy.

https://textil-eco.cz/media/pexels-andrea-piacquadio-3772506.jpeg

Druhá šance pro nechtěné věci z domácnosti

Až budou občané příště přebírat šatníky a vyřazovat věci z domácnosti, nemusí nutně nepotřebnými věcmi plnit popelnice a navyšovat tak objem komunálního odpadu. Místo toho mohou vytříděné, ale stále pěkné a funkční oblečení, bytový textil, boty, doplňky, hračky, knihy, elektroniku, starožitnosti a mnoho dalšího zkusit vyměnit v rámci EKO-VÝZVY za kredity, za které si na Genesis pořídí něco nového. 

https://textil-eco.cz/media/dress-2583113-1920.jpeg


Stačí vyřazené věci v dobrém stavu a bez vad nafotit, zabalit, správně označit, vložit do Penguin boxu nebo přinést na výdejnu Genesis a pak už jen čekat na připsání kreditů, za které lze nakupovat nové věci. A že se třeba jedná o retro kousky? Nevadí, pokud stále plní svou funkci, mohou ještě někoho udělat velmi šťastným. 

Zapojením do EKO-VÝZVY odpadnou starosti s klasickým prodejem přes internet -  složité nahrávání inzerátů s fotografiemi vytříděných věcí, nevyzpytatelná komunikace s potenciálními zájemci, zdlouhavé čekání na platby a řešení dopravy.  

EKO-VÝZVA dává smysl 

Tato výzva je především o ochraně přírody a eliminaci CO2, ale i o zjednodušení života. V domovech, kde se všude nepovalují nepotřebné věci, se lépe dýchá, žije a je tam obecně šťastněji. Získané kredity za vytříděné věci jsou pak skvělou odměnou, kterou lze využít na další odpovědné nákupy věcí, které tak dostanou druhou šanci. A v neposlední řadě se jedná o skvělý způsob, jak celkově snížit objem odpadu doma i v obcích.     

 

Zdroj informací: mzp.cz, samosebou.cz, archiv.hn.cz

Zdroj fotografií: pexels.com


 

Líbil se vám článek?

Rádi byste se dozvěděli více nebo máte dobrý nápad?

Zaujalo Vás některé z témat, máte pro nás dobrý tip, kde můžeme konkrétně pomoci nebo do jakého projektu se zapojit? Napište nám!