První tučňák v Boskovicích

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. První tučňák v Boskovicích

Design kontejneru pro sběr textilu, který může ovlivnit celou společnost a má i ekologickou myšlenku. Těmto tučňákům chutnají oděvy, textil, hračky a obuv!

TextilEco a.s.

15. 12. 2021

Spolupráce fakulty strojního inženýrství při VUT s Boskovickou firmou TextilEco a.s začala jako soutěžní výzva pro studenty vyšších ročníků.  Téma kontejneru na sběr textilu bylo z určitého pohledu pro budoucí designéry revoluční. Proč? Mohli se podílet na řešení, které prakticky ovlivní většinu českého trhu i část sběrných míst na Slovensku. TextilEco a.s. je totiž jedna z největších firem, která již 10 let pro obce zajišťuje sběr textilu a následnou recyklaci. Zadáním bylo vytvořit kontejner, který by slušel městu, obci a okolí, kde je umístěn, ale zároveň byly zachovány všechny logické a prověřené vozové mechanismy i objem kontejneru. Ekologická myšlenka dodávala zadání i velký potenciál kreativity ve spojení s šetrností k životnímu prostředí. V první etapě projektu 20 šikovných studentů prezentovalo nejrůznější koncepty. O průběhu soutěže a výsledcích jsme si promluvili s vedoucím projektu panem doc. akad. soch. Ladislavem Křenkem, ArtD.

Jak probíhá výběr projektu, na kterém se VUT podílí?

Snažím se vybrat firmu i projekt, který naše studenty opravdu něco naučí a ideálně jejich nápady jsou použity následně v praxi. To je pro nás ta největší odměna.  O kontejnerech TextilEco a.s. jsem věděl, protože ve městě, kde bydlím jeden kontejner je. Nevěděl jsem, že se mohou do kontejneru házet i hračky, knížky a obuv.  Netušil jsem, že firma přemýšlí i inovativně nad designem a dalšími funkcemi kontejneru pro své okolí. Byl jsem mile překvapen, kolik je možno z obsahu kontejneru vytřídit a vrátit zpátky do života. Vnímal jsem, že dnešní doba je nakloněna ekologickým projektům a potvrdilo se mi to i na reakcích studentů, kteří se do projektu zapojili s chutí podpořit recyklaci. Hlavním motorem jejich práce byla možnost svým nápadem ovlivnit tisíce lidí díky produktu, který je dostupný všem bez ohledu na finanční situaci. (Ladislav Křenek)

Co je v projektu největší výzvou?

Zajímavým úkolem z mého pohledu bylo dodržet předem dané parametry, které jsou určeny již výrobou kontejneru a materiálem odolným ve venkovních podmínkách. Kontejner musí vydržet jak přímé sluneční světlo, tak i horské zimy v mrazivých dnech. I díky podrobné úvodní prezentaci produktu, k čemu slouží, jak se k němu lidé chovají, se studentům, myslím, podařilo i v určitých mantinelech přijít s inovativním designem. Stejně jako u většiny semestrálních úkolů si posluchači sami prováděli důkladnou analýzu daného oboru a trendů. I toto mělo vliv na vznik vizuálně originálního a současně funkčního řešení, jako tomu bylo v případě vítězného konceptu tučňáka. Z určitého úhlu pohledu pomáháme i řešit celospolečenský problém, protože, většina textilního odpadu v současnosti končí na skládkách nebo ve spalovnách.  (Ladislav Křenek)

Ano, tučňák vyhrál a firma kontejner už i vyrobila. Kdo je vlastně autorem? A jak přišel na nápad s tučňákem?

Podoba tučňáka byla dílem postupného vývoje a zpětné vazby od firmy. Koncept totiž v počátcích začal tučňáka připomínal, a tak ho autor dle nově vznikající myšlenky i dotvořil. Z mé zkušenosti tímto stylem vznikají nejlepší řešení, bez prvoplánového záměru, postupným vývojem prvního nápadu a v podstatě jako výsledek kreativní náhody. Autorem konceptu je Bc. Peter Anderle. Jsem opravdu rád, že tímto dílem naše spolupráce s firmou neskončila. Začínáme v podstatě už 4. etapu projektů zaměřenou na další ekologické inovace nejen kontejnerů, ale i dalších služeb spojených s textilem pro obce, které firma zajišťuje. (Ladislav Křenek)

A jaká byla spolupráce z pohledu firmy?

„Propojení našich kontejnerů se studenty bylo jednoduše geniální. Kdo jiný než přicházející nová generace by měla ovlivnit podobu třídění textilu“. Jsme moc rádi, že funkční výsledek“, pochvaloval si spolupráci ředitel výroby kontejnerů. „V EU se spotřebovalo více než 6 milionů tun oblečení, z čehož pouze 13-25% je podle různých odhadů nějakým způsobem recyklováno“, dodal ředitel výroby v TextilEco a.s.

Kontejnery na sběr oděvů se stávají nedílnou součástí každého místa, kde se třídí i plasty, papír a sklo. Je to služba, kterou uvítá každá obec i město, jelikož tím předcházejí vzniku černých skládek. Někteří lidé nosí oblečení přímo do charitativních institucí, to je naprosto v pořádku, ale produkce textilního odpadu mnohonásobně převyšuje poptávku právě v těchto institucích. I díky tomu zůstává dostatek možností pro recyklaci oděvů, obuvi, hraček i knížek do průmyslu, nebo pro prodej ve specializovaných prodejnách společensky odpovědné módy. Právě z těchto aktivit se získávají finanční prostředky, které pokryjí náklady na svoz, zaměstnance i podporu projektů, které nemá o oděvy zájem, ale finanční prostředky jim pomáhají uskutečnit sportovní, vzdělávací i zdravotně zaměřené projekty. Navíc, vzhledem k třídírně v Boskovicích, poskytuje užitečnou práci více než 200 lidem v ČR.

„Alternativou recyklace je i třídění obnošených oděvů ze separovaného sběru pro znovu využití (slow fashion) a následné podpory charitativních projektů získanými finančními prostředky“, upřesnila majitelka firmy Mgr. Anna Smolíčková, která řídí hlavně třídění textilu přímo v Boskovicích. „Jako firma jsme do dnešního data darovali 7 104 388 Kč do neziskových projektů obcí, které využívají naše kontejnery a 1 075 00 Kč Nadaci SOVA, ve které jsme hlavním donátorem“, doplnila paní Smolíčková. Díky nápadům na nový design kontejnerů se rozšiřují možnosti firmy umístit kontejnery i do frekventovaných míst měst a obcí, které kladou důraz na estetiku a atraktivnost zvolené lokality.

Chcete se o našem kontejneru dozvědět více? Napište nám: marketing@textileco.as

http://textil-eco.cz/podporujeme

www.nadacesova.cz

Líbil se vám článek?

Rádi byste se dozvěděli více nebo máte dobrý nápad?

Zaujalo Vás některé z témat, máte pro nás dobrý tip, kde můžeme konkrétně pomoci nebo do jakého projektu se zapojit? Napište nám!