V nejchudších zemích světa nemají děti přístup ani k základnímu vzdělání.

57 milionů dětí po celém světě nemůže chodit do školy. UNICEF (Dětský fond OSN) zajišťuje přístup ke vzdělání pro nejzranitelnější děti, aby se mohly vymanit z chudoby a získat šanci na lepší budoucnost.

Firma TextilEco a.s. díky své činnosti, sběru, třídění a znovuvyužití oděvů, bot, kabelek, hraček a knížek může ve spolupráci s prodejnami společensky odpovědné módy finančně podpořit programy UNICEF. A tak proběhl další TÝDEN PRO UNICEF ČR od 23. 9. 2019 – 27. 9. 2019 na pěti prodejnách společensky odpovědné módy.  Zákazníci z Brna (centrum IBC), Boskovic, Jihlavy, Lanškrouna a ze Znojma svým nákupem přispěli na programy pomoci dětem v nouzi.

 

V týdenní akci se podařilo získat celkem 71.451,-, Kč.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří se rozhodli pomoci a svým šetrným přístupem k módě ušetřili nejen přírodu zapojením se do znovuvyužití kvalitních kusů oděvu, ale mysleli na ty nejmenší v různých koutech světa, kteří v životě neměli tolik štěstí.

Spolupráce TextilEco a.s. a UNICEF ČR má již víceletou tradici. Firma se stala tradičním partnerem Vánočního benefičního koncertu a účastnila se Velkého vodního večera, jehož hlavním tématem byl nedostatek pitné vody ve světě. V návaznosti na téma dostupnosti pitné vody uspořádala v roce 2019 i jarní TÝDEN PRO UNICEF, opět ve spolupráci s prodejnami společensky odpovědné módy. V jarním termínu se podařilo získat 69.457 Kč.

Témata jako dostupné vzdělání pro všechny děti, pomoc dětem ve válce, pomoc dětem ohroženým podvýživou a nemocemi jsou častou náplní schůzek při setkání se zástupci UNICEF ČR. „Naše firma je hrdá na možnost v podstatě z již nepotřebného trička, bot, hraček i knížek díky znovuvyužití získávat finanční prostředky pro děti, které potřebují pomoc“, uvedla ředitelka společnosti Mgr. Anna Smolíčková.