Chystáte se v sobotu vyběhnout? Ukliďme Česko!

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet. Havním jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude sobota 6. dubna.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Naše firma sbírá a třídí textil, oděvy, obuv i hračky. Módní průmysl je zmítán trendem rychlé módy. Oděvy jsou vyráběny rychloobrátkově a dramatický pokles jejich cen způsobil obrovský nárůst ve spotřebě. Nakupujeme čtyřikrát více a oblečení vnímáme často i jako jednoúčelovou položku. Nestíháme ho ani unosit. V případě, že donošené oblečení hodíme do koše, putuje jako příměs komunálního odpadu na skládku. Skončí-li oděv na skládce, dochází při jeho rozkladu k úniku metanu, skleníkového plynu, který přispívá ke globálnímu oteplování. Barviva a chemikálie v oděvech obsažené se pak mohou dostat do půdy a povrchových vod. 

V České republice tvořily textilní a oděvní složky v komunálním odpadu asi 6 %, to je přibližně 200 000 tun (ČSÚ). Vhození textilu do kontejnerových sběrů je nejzelenější varianta, jak se v dnešní době donošeného oblečení zbavit a dát možnost ho znovuvyužít.

Vhozením textilu do správného kontejneru nám pomáháte předejít vzniku textilního odpadu. 

Děkujeme!