Služba pro obce a města

Poskytujeme zákaznický servis, který se stará o kontejnery. Oděvy jsou svezeny a roztřízeny. Oděvy se roztřídí do tří základních skupin. Proces třídění je pracný a zaměstnává mnoho lidí. Díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky, které jsou potřeba na sběrové boxy, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, energie, třídící dílnu, balení, se vrací podporou neziskových projektů zpátky do lokálních i globálních neziskových projektů - vzdělání, sport, zdraví atd. Svozy oděvů probíhají pravidelně dle vytíženosti kontejneru. S důvěru spolupracujeme s UNICEF Česká republika, Lékaři bez hranic a Nadaci SOVA. Spoluprácí s námi nejen řešíte prevenci vzniku odpadů, ale pomáháte životnímu prostředí.

"Se společností Textileco a.s. spolupracujeme v oblasti nakládání s textilními odpady již od roku 2012. Město Nový Jičín hodnotí tuto dlouhodobou spolupráci jako vysoce úspěšnou. Společnost pracuje pružně, profesionálně a má osobní přístup ke klientovi. Provozní záležitosti a s nimi související problémy jsou řešeny rychle, což dokladují kladné ohlasy ze stran občanů. Díky uzavřené smlouvě město odklonilo využitelný materiál od skládkování, kdy tím zároveň šetří nemalé finanční prostředky. Nad rámec smluvního ujednání, pak společnost v našem městě každoročně finančně přispívá na charitu a ekologickou výchovu"  

Město Nový Jičín, Mgr. Marta Kiššová

SPOLUPRACUJTE S NÁMI I VY

Do konce roku 2018 jsme díky umístění kontejnerů TextilEco a.s. podpořili obecní rozpočty částkou: 7 104 388,09 Kč.
Staráme se o likvidaci textilního odpadu zodpovědně, moderně a bez požadavků na veřejné prostředky. Naopak je obcím prostřednictvím různých projektů vracíme!
Předcházejme společně vzniku odpadů tím nejpřirozenějším způsobem, tím, že nám umožníte umístit kontejner na sběr oděvů ve vaší obci. Po dohodě s obcemi rozmísťujeme kontejnery tak, aby sloužily každý pro cca 500 obyvatel. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pořízením, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny.

Výhody spolupráce s námi

  • Pravidelné svozy
  • Reporty o množství svozu
  • Podpora lokálních neziskových a charitativních projektů
  • Novinky z oblasti třídění odpadů

Připravte se na zákaz skládkování už nyní!

Napište nám

info@textileco.as
Lékaři