Znovuvyužívání a recyklace textilu

Textilní odpady: jak zavést efektivní sběr, recyklace textilu

 

Společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi, hraček a knížek. Zároveň je hlavním donátorem Nadace SOVA. V České republice provozuje ve spolupráci se svými partnery svoz a třídění z více než 7 000 kontejnerů bez požadavků na veřejné prostředky a jinou státní podporu. Svou činností nastavuje budoucí směr odpadového hospodářství v ČR k předcházení vzniku odpadů. Jak se i vy můžete přidat k jejich partnerům společně s více než 2 500 městy, obcemi a firmami, a jaké jsou procesy při zpracování oděvů, Vám představí paní Veronika Nevrlá z TextilEco a.s.

Veronika Nevrlá a její prezentace na konferenci MotivP